Рурска окупация

Рурска окупация , (1923–25) окупация на индустриалния регион на долината на река Рур в Германия от френски и белгийски войски. Действието е провокирано от липсата на германски доставки на въглища и кокс за Франция, изисквани от репарационното споразумение след Първата световна война. Френската окупация на Дюселдорф, Дуисбург и Рурорт през 1921 г. е последвана от френско-белгийска окупация на целия регион през 1923 г. Пасивната съпротива на германските работници парализира рурската икономика и ускори колапса на германската валута. Спорът е разрешен от плана на Dawes и окупацията приключва през 1925 г.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Марен Голдбърг, помощник редактор.