Натяшастра

Natyashastra , в пълен Bharata Natyashastra, наричан още Natyasastra , подробен трактат и наръчник по драматично изкуство, който се занимава с всички аспекти на класическия санскритски театър. Смята се, че е написана от митичния мъдрец Брахман и свещеник Бхарата (1 век пр. Н. Е. - 3 век пр. Н. Е.).

Неговите много глави съдържат подробни обработки на всички разнообразни изкуства, които са въплътени в класическата индийска концепция на драмата, включително танци, музика, поетика и обща естетика. Основното му значение е в оправданието на индийската драма като средство за религиозно просветление.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Вирджиния Горлински, помощник редактор.