Сержант по оръжие

Сержант по оръжие, служител на законодателен орган, съд или друга организация, който пази реда и изпълнява команди. Във феодална Англия сержант е бил въоръжен офицер на лорд и често е бил от специален орган, който трябва да присъства непосредствено на личността на краля, да арестува предатели и други нарушители. Чрез тази функция титлата сержант по оръжие в крайна сметка дойде да обозначава определени съдебни, парламентарни и градски служители с церемониални (и привидно дисциплинарни) функции. Всяка къща на британския парламент има сержант по оръжие, както и всяка къща на Конгреса на САЩ. Задълженията на сержанта в британската Камара на общините включват присъствие на оратора с боздугана и поддържане на реда в Камарата и нейните участъци. Сержантите на Конгреса на САЩ имат подобни задължения.