Житейски свят

Светът на живота , немски Lebenswelt, във феноменологията, светът, незабавно или пряко преживян в субективността на ежедневието, рязко разграничен от обективните „светове“ на науките, които използват методите на математическите науки за природата; въпреки че тези науки произхождат от света на живота, те не са тези от ежедневието. Житейският свят включва индивидуални, социални, перцептивни и практически преживявания. Обективизмът на науката затъмнява както нейния произход в субективните възприятия за света на живота, така и за самия живот. Анализирайки и описвайки житейския свят, Феноменологията се опитва да покаже как светът на теорията и науката произхожда от житейския свят, стреми се да открие светските явления на самия житейски свят и се опитва да покаже как опитът на живота -Свят е възможен чрез анализ на времето, пространството, тялото,и самата даденост или представяне на опит.

Едмънд Хусерл Прочетете повече за тази тема Феноменология: Основни понятия ... Феноменология), Хусерл стигна до света на живота - света, оформен в непосредствения опит на всеки човек - чрез разпит ...