Канджи

Kanji , (японски: „китайски знак“) в японската система за писане, идеограми (или символи), адаптирани от китайски символи. Канджи съставляват една от двете системи, използвани за писане на японски език, а другата са двете местни срички на кана ( хирагана и катакана ).

Древна Япония не е имала система за писане на говоримия си език, докато кандзи не са били внесени от Китай през около 8-ми век. С развитието на Кана syllabaries, канджи дойде да бъдат използвани за писане на съществителни, глагол корени, прилагателни, както и други важни думи. Съществителните често се състоят от сложни знаци: две или повече канджи, написани заедно. Японските афикси за глаголни времена, предлози и други граматически маркери, които не съществуват на китайски, тогава бяха обозначени с кана (обикновено хирагана ). Произношението на символи канджи може да бъде посочено и от хирагана .

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.