Incipit

Incipit , (латински: „тук започва“) началната дума или думи на средновековен западен ръкопис или ранно отпечатана книга. При липса на заглавна страница текстът може да бъде разпознат, посочен и записан от неговия incipit. Както в заглавните страници или основните раздели на по-късно отпечатани книги, инципитите предоставят повод за показване на писма и фанфари на калиграфски орнамент.

Краят на текста в средновековен ръкопис е обявен от думата експлицитно, вероятно преоформяне (след incipit ) на по-ранна латинска фраза като expressum est volumen („книгата е напълно разгърната“), което само по себе си напомня за свитъка формата на книгата, използвана на Запад преди приемането на формата на кодекса около 300 г.