Силван

Силван , в римската религия, богът на провинцията, подобен по характер на Фавн, богът на животните, с когото често го идентифицират; той обикновено е изобразен в облика на сънародник. Първоначално духът на невъзстановената гора, ограждаща селището, той имаше част от заплахата от неизвестното. Когато просеките отблъснаха гората, той се превърна в бог на горски пасища, граници и вили, паркове и градини. Той никога не се радваше на държавен култ или храм, но простият ритуал на частното му поклонение в свещена горичка или дърво имаше универсална привлекателност. В латинската литература характерът му има тенденция да се слива с този на гръцкия бог Силен, второстепенно горско божество или Пан, бог на горите, пасищата и овчарите, и да бъде асимилиран в гръко-римската митологична традиция.