Народна топка

Dodgeball , игра за деца, която изисква голяма, мека гумена топка, с размерите на волейбол или плажна топка и няколко играчи. Десет или повече правят добра игра.

Dodgeball има три основни форми: един отбор срещу друг отбор; един играч срещу всички останали играчи; или всеки човек за себе си. Популярна версия е избягването на кръг: в една вариация играчите образуват кръг с диаметър около 9 фута и хвърлят топката, опитвайки се да ударят един играч или равен брой играчи в кръга. Ако хитър в кръга бъде ударен, той е извън играта; ако измамникът успее да хване топката, хвърлящият е извън играта и измамникът, който е хванал топката, може да се опита да удари играч от външния кръг. Играта продължава, докато не бъдат ударени всички играчи, освен един. Във версията за всеки човек за себе си, един играч, който е хвърлящият, се опитва да удари останалите играчи и всеки хитър, който е ударен, е извън играта. Измамник, който хване хвърлената към него топка, става хвърлячът.Печели последният оцелял играч.

Доджбол е подобен на древногръцка игра, играна с миди, наречена остракинда . Court dodge е подобна игра, играна в Англия от 16-ти век.