Dār al-Islam

Dār al-Islam , в ислямската политическа идеология, регионът, в който ислямът има възход; традиционно той е съчетан с Dār al-Ḥarb (обиталище на войната), регионът, в който ислямът може и трябва да се разшири. Това мисловно разделение на света на два региона продължава дори след като мюсюлманската политическа експанзия е приключила. Вижте джихад.