Ред в съвета

Заповед в Съвета във Великобритания, регламент, издаден от суверена по съвет на Тайния съвет; в съвременната практика обаче заповед се издава само по съвет на министри, като министърът, отговарящ за ведомството, занимаващ се с предмета на заповедта, отговаря пред Парламента за нейното съдържание.

В съвременната практика има два различни типа заповеди в съвета: този, издаден съгласно кралската прерогатива, и този, издаден по силата, предоставена със закон. Пример за първия тип е заповедта за обявяване на военно състояние за приключило, тъй като силата да водиш война и мир е въпрос на кралската прерогатива. Повечето заповеди в Съвета обаче се издават за прилагане на законодателство, прието от Парламента; например Законът за министрите на короната (прехвърляне на функции) от 1946 г. урежда преразпределението на министерските функции и разпускането на правителствените ведомства да се извършва по заповед в Съвета, потвърдена с резолюция на двете камари на парламента.

Заповедите в съвета са издадени за първи път през 18 век. В исторически план най-известни са онези, издадени през ноември и декември 1807 г., които налагат блокада на Наполеонова Европа от британците и в отговор декретът, с който французите могат да завземат всеки неутрален кораб, който отговаря на британските разпоредби.