Курайш

Quraysh , също изписва Kuraish , или Koreish , управляващото племе в Мека по време на раждането на пророка Мухаммад. Имаше 10 основни клана, имената на някои от които придобиха голям блясък чрез статута на своите членове в ранния Ислам. Те включват Хашим, клана на самия Пророк ( вж. Хашимите); Зухра, тази на майка му; и Taim и ʿAdī, клановете на първия и втория халиф, съответно Abū Bakr и ʿUmar I; и Umayya, клана на третия халиф, thUthmān, и неговите роднини, династията на Umayyad халифите.

Релефна скулптура на асирийски (асирийски) хора в Британския музей, Лондон, Англия.Тест Близкият изток: Факт или измислица? Емирството се управлява от барон.