Палатален

Небен , във фонетиката, съгласен звук, произведен чрез повдигане на острието или предната част на езика към или срещу твърдото небце точно зад алвеоларния хребет (венците). Немският звук ch в ich и френският gn (произнася се ny ) в agneau са небни съгласни. Английският няма чисто небни съгласни, с изключение на звука y (полугласна) в „ти“. ( Ш звукът в „кораб“ и zh звукът, представен като z в „лазур“, обикновено се класифицират като палато-алвеоларни звуци.)