Шрадда

Шрадда , санскрит шрадха , също пише сраддха , в индуизма, церемония, изпълнявана в чест на мъртъв прародител. Обредът е както социална, така и религиозна отговорност, повелена на всички мъже хиндуисти (с изключение на някои саняси или аскети). Значението, придадено в Индия за раждането на синове, отразява необходимостта да се гарантира, че ще има мъжки потомък, който да извърши церемонията по шрадда след смъртта на човека .

Обредът се извършва за починалия баща, дядо и прадядо, а също и за майката, бабата и прабаба. То е предназначено да подхранва, защитава и подкрепя духовете на мъртвите в тяхното поклонение от ниските към висшите сфери, преди тяхното прераждане и повторно появяване на Земята. Ритуалите се извършват между 11-ия и 31-ия ден след смъртта, в зависимост от кастовите традиции, и на редовни интервали след това. Първата годишна годишнина от смъртта се отбелязва чрез церемония по шрадда, която позволява на починалия ( прета ) да бъде допуснат до събранието на предците ( питри ).

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.