Генерал-адютант

Генерал-адютант , служител в армията или военновъздушните сили, първоначално главен помощник или щабен офицер на командващ генерал, но по-късно старши офицер с единствено административни отговорности.

Във Великобритания вторият военен член на армейския съвет беше в исторически стил генерал-адютант на силите. Този отдел беше натоварен с всички задължения, свързани с персонала; през 2016 г. адютантският генерален пост е преименуван на Commander Home Command. Генерал-адютантът на американската армия служи като главен помощник на началника на щаба. Генерал-адютантът оглавява корпуса на генерал-адютанта, административна служба, която публикува всички армейски заповеди; отговаря за армейската кореспонденция; и наблюдава персонални действия, архиви, отличия и награди, публикации, пощенски услуги, развлекателни дейности и кариерно ориентиране. Генерал-адютантът на ВВС на САЩ има сходни функции. Главните офицери от административния щаб на големи подразделения на американската армия, като дивизии, корпуси и армии,имат право на генерал-адютант, макар че обикновено са в ранг на подполковник или полковник. Всеки щат на САЩ има свой собствен адютант, с административни задължения по отношение на държавната национална гвардия или милиция.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.