Връзка

Облигация , по закон, официално писмено споразумение, с което едно лице се задължава да извърши определено действие (например, да се яви в съда или да изпълни задълженията по договор). Неизпълнението на действието задължава лицето да плати парична сума или да отнеме пари на депозит. Облигацията е стимул за изпълнение на задължение; той също така осигурява увереност, че е налице обезщетение, ако митото не е изпълнено. Обикновено участва поръчителство и връзката прави поръчителя отговорен за последиците от поведението на задълженото лице. Вижте също гаранция.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Jeannette L. Nolen, помощник редактор.