Запис на заповед

Запис на заповед , краткосрочен кредитен инструмент, състоящ се от писмено обещание от едно лице (производител) да плати определена сума пари на друго при поискване или на дадена бъдеща дата. Записите често се договарят и могат да бъдат обезпечени със залога на обезпечение.

Записите са били в употреба в Европа през Ренесанса. Инструментът се промени значително през 20-ти век, както по форма, така и по употреба; бяха добавени клаузи, включително тези, които разрешават продажбата на обезпечение, разрешават удължаване на срока и позволяват ускоряване на плащането в случай на неизпълнение.