Концепция

Концепция , в Аналитичната школа по философия, предметът на философията, който според философите на Аналитичната школа се занимава с характерните черти на езика, на който хората говорят за въпросните концепции. По този начин понятията са логически, а не ментални единици. Типичен пример за използването на концепцията е в The Concept of Mind (1949) от Гилбърт Райл, оксфордски анализатор, което предполага, че целта на автора не е да разследва фактически въпроси емпирично ( т.е.по методите на психологията) за самия ум, но за да се изследва неговата „логическа география“. По същия начин изследването на логическите характеристики на дискурса за удоволствието или задължението или спомнянето се занимава с понятията удоволствие или дълг или памет. Да можеш да използваш тези езикови изрази означава да прилагаш или да притежаваш понятията.

Макс Вебер Прочетете повече за тази тема Философия на ума: Концепции За първо приближение понятията са съставни части на мислите или предложенията по същия начин, по който думите са съставни части на ...