Битие Раба

Genesis Rabbah , систематична екзегеза на книгата Битие, произведена от юдейските мъдреци около 450 г., която излага последователен и оригинален разказ за тази книга. В Genesis Rabbah целият разказ е оформен така, че да сочи към свещената история на Израел, което означава еврейския народ - неговото робство и изкупление; идващият им храм в Йерусалим; и тяхното изгнание и спасение в края на времето. Делата на основателите подават сигнали за децата какво предстои. Така че биографиите на Авраам, Исак и Яков също представляват продължителен разказ за по-късната история на Израел.