Династия Соломонид

Соломонидова династия , наричана още Соломонова династия , линия от етиопски императори, които според традицията произхождат от Менник I, син на Соломон и Савската царица (Македа). Докато Хайле Селасие I не беше свален през 1974 г., управлението им трябваше да е продължително, но в продължение на два периода, управлението на династията Загве (12-13 век) и управлението на Теводрос II (1855–68). Много учени обаче проследяват линията назад чак до Йекуно Амлак, който се качи на трона през 1270 г. Генеалогията на Соломонидите е изобразена за първи път в труда „ Кера Негаст “ от 14 век („Слава на царете“).

Отдалеч.  Етиопия.  Говедата се придвижват към езерото Абхебад в Афар, Етиопия.Викторина Дестинация Африка: Факт или измислица? Икономиката на Либия се основава на производството на петрол.