Sense-данни

Сензорни данни , Обекти, които са преките обекти на усещане. Примери за сензорни данни са кръговото изображение, което човек вижда, когато гледа лицето на една стотинка, и продълговатото изображение, което вижда, когато гледа стотинката от ъгъл. Други примери са изображението, което човек вижда със затворени очи, след като се взира в ярка светлина (остатъчно изображение) и камата, която Макбет вижда да плава пред него (халюцинация). Във всеки случай, според теоретиците на сетивните данни, има нещо, за което човек е пряко наясно, и че нещо е сензорното изложение.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.