Фен-тен

Fan-Tan , наричан още Sevens , или Play And Pay , игра на карти, която може да се играе от произволен брой играчи до осем. Раздава се пълният пакет от 52 карти, по една карта наведнъж. По този начин някои ръце могат да съдържат една карта повече от други. Всички играчи анте към пул; в някои игри онези играчи, на които са раздадени по-малко карти от други, трябва да вземат допълнителен брояч.

На един ход се играе само една карта. Започвайки с играча отляво на дилъра, всеки играч от своя страна трябва да изиграе карта, ако може; играчите, които не могат да играят, трябва да платят един брояч в билярда.

Първата изиграна карта трябва да бъде 7. Следващият играч може да добави карта, следваща по ранг и от същия костюм - т.е. 8 или 6 - или може да изиграе друга 7. След това всеки трябва да изиграе карта от същия костюм и в непрекъсната последователност с един, който вече е на масата или може да изиграе 7. Поредици се изграждат до царя и надолу до асото. Първият играч, изиграл всичките си карти, печели пула, към който всеки от останалите трябва да добави по един брояч за всяка от своите неиграни карти. Играта на карти Fan-Tan не бива да се бърка с древната китайска банкова игра със същото име.