Камбаните

Камбаните , стихотворение от Едгар Алън По, публикувано посмъртно в списание Sartain's Union (ноември 1849 г.). Написана в края на живота на По, тази заклинателна поема изследва камбанните звуци като символи на четири основни етапа от човешкия опит - детството, младостта, зрелостта и смъртта.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет;  портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Драматичната поезия е поезия с много екшън думи.

„Камбаните“ е съставен от четири строфи с нарастваща дължина и е витрина на ономатопея, алитерация, повторение и асонанс. Първата строфа, изследване на весели звънчета за шейни, е последвана от строфа за радостни сватбени камбани. Третата строфа е какофония от ревящи алармени камбани, докато последната строфа се спира върху намусеното, ритмично биене на погребалните камбани.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.