Молитвено колело

Молитвено колело , тибетски mani chos 'khor , в тибетския будизъм, механично устройство, чието използване е еквивалентно на четенето на мантра (свещена сричка или стих). Молитвеното колело се състои от кух метален цилиндър, често красиво релефен, монтиран на дръжка на пръта и съдържащ плътно навит свитък, отпечатан с мантра. Всяко завъртане на колелото на ръка е еквивалентно по ефективност на устната рецитация на молитвата, умножена по броя на отпечатванията на мантрата върху свитъка.

молитвени колела

Вариантите на ръчното молитвено колело са големи цилиндри, които могат да бъдат прикрепени към вятърни мелници или водни колела и по този начин да се поддържат в непрекъснато движение. Мантрата върху молитвено знаме се активира по подобен начин от духането на вятъра.

Будистко колело за молитва Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Kathleen Sheetz.