Състезание по правопис

Пчела за правопис , наричана още правописна среща , или заклинание , състезание или игра, в която играчите се опитват да изписват правилно и на глас думи, определени от безпристрастен съдия. Състезанието може да бъде индивидуално, като играчите се елиминират, когато изписват грешно дума и последният останал играч е победител, или между отбори, като победителят е отборът с най-много играчи, останали в края на състезанието. Правописната пчела е стар обичай, който е възроден в училищата в Съединените щати в края на 19 век и се радва на голяма мода там и във Великобритания. В САЩ местните, регионалните и националните състезания продължават да се провеждат ежегодно.