Деймън и Пития

Деймън и Пития , наричани още Деймън и Финтий , в гръцката легенда, известна двойка приятели, които дойдоха да означат готовността да се жертват в името на приятел.

Лудо чаено парти.  Алис среща мартенския заек и лудия шапкар в Луис КаролТест „Влизане в характера“ в „ Пътешествията на Гъливер “ жителите на Бробингнаг се отличават със своите:

Версиите на приказката се различават, но най-известният от тези варианти е този, разказан от Цицерон в De Officiis („За моралните задължения“). Когато един от двамата приятели е осъден на смърт от Дионисий I, тиранинът от Сиракуза, той моли да му бъде предоставено време за подреждане на делата му. Дионисий отказва, докато другият от двамата не предложи да умре вместо него, ако не се върне в определеното време. Когато осъденият се върне в уреченото време, Дионисий е толкова трогнат от приятелството им, че освобождава и двамата.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.