Адютант

Адютант , офицер, който помага на командира на военна част. Във въоръжените сили на Великобритания и Британската общност адютантът е главният офицер от административния щаб на командира на батальон, бойна група, полк, ескадра или военен пост. В армията на Съединените щати служител по човешките ресурси изпълнява ролята, традиционно заемана от адютанта. Офицер, който има назначение като адютант в такива подразделения, обикновено има ранг на капитан.

Адютантът публикува официалните заповеди на звеното, отговаря за надзора на служителите и други административни служители, представя доклади в по-горните щабове, обработва официална кореспонденция и поддържа архиви. Офицер, действащ като адютант в по-голяма формация, като дивизия или корпус, се нарича генерал-адютант. Във френската армия офицер, изпълняващ адютантска функция, има право на присъединен , като думата адютант е ранг на старши подофицери, сравним с офицерите в американските служби. „Призивът на адютанта“ е специален призив, който се чува преди определени церемонии.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Майкъл Рей, редактор.