Илиада

Илиада , епична поема в 24 книги, традиционно приписвана на древногръцкия поет Омир. За своя тема тя приема Троянската война, въпреки че гръцкият войн Ахил е нейният основен фокус.

ИлиадаДжефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повечето древни литературни произведения са поетични.

За обсъждане на поетичните техники, използвани от Омир в „ Илиада“ и другата му голяма епопея „ Одисея“ , вижте „ Омир: Омир“ като устен поет. За дискусия на Илиада в контекста на други древногръцки епоси вижте гръцката литература: Древногръцка литература: Жанровете: Епичен разказ. За дискусия относно връзката на Илиада с древногръцкия мит вижте гръцката митология: Източници на мита. За примери за сравненията, използвани в Илиада , вижте епично сравнение.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от JE Luebering, изпълнителен редакторски директор.