Парижки договор

Парижки договор , (1783), договор между Великобритания и САЩ за сключване на Американската революция. Вижте Париж, мир на.