База на затворника

База на затворника , наричана още база , решетки или затворнически барове , детска игра, при която играчи от единия отбор се стремят да маркират и затворят играчи от другия отбор, които се измъкват от родната си територия или база. Под името barres тази игра се споменава във френските писания от 14-ти век и може би е била една от най-популярните игри в средновековна Европа. Играта продължава да се играе, макар и по-рядко през 21 век, отколкото през предишните векове.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Адам Августин, управляващ редактор, справочно съдържание.