Анукет

Анукет , гръцки Анукис , в египетската религия, божеството-покровител на река Нил. Анукет обикновено се изобразява като красива жена, облечена в корона от тръстика и щраусови пера и придружена от газела. Първоначално тя е била нубийско божество.

Анукет принадлежал към триада божества, почитани в големия храм в Елефантин, остров в горния Нил. Заедно с Хнум (Хенему) и Сати, Анукет наблюдава плодородието на земите близо до реката. В действителност тя е била почитана като великата подхранвачка на фермите и нивите поради ежегодното наводняване на Нил, който отлага тежкия слой черна тиня от Горния Египет и Нубия.