Decemviri

Decemviri , (на латински: „десет мъже“), в древен Рим, всяка официална комисия от 10. Обозначението се използва най-често по отношение на decemviri legibus scribundis, временна законодателна комисия, която измества редовната магистратура от 451 до 449 г. пр. Н. Е. То беше насочено към изграждане на кодекс от закони, който да разреши борбата за власт между патрициите и плебеите. Първият съвет на decemvirs управлява с мярка и подготвя 10 таблици на закона през 451 г. пр. Н. Е. Втора колегия завърши законите на Дванадесетте таблици с два закона, които са по-неблагоприятни за плебеите. През 449 г. пр. Н. Е., Когато те стават тиранични, измамниците са принудени да абдикират.