Лемури

Лемури , наричани още Ларви , в римската религия, зли и страховити призраци на мъртвите. Появяващи се в гротескни и ужасяващи форми, се казва, че преследват живите си роднини и им причиняват наранявания. За да умилостивят тези призраци и да ги пазят от домакинството, ритуални празници, наречени Лемурия, се провеждаха ежегодно на 9, 11 и 13 май. Тези Лемурия, известна от Ромул в изтичане на убийството на брат си, изискваха бащата на всяко семейство да се издигне в полунощ, пречистете ръцете му, хвърлете черен боб, за да се съберат духовете, и рецитирайте молби за отпътуването на духовете.