Esquire

Esquire , първоначално, рицарски щитоносец, който вероятно ще бъде наречен рицар след време; думата произлиза от старофренския esquier и по-рано от латинския scutarius .

В Англия през по-късното средновековие терминът esquire ( armiger ) е използван за обозначаване на притежатели на рицарски имения, които не са поели рицарството си, и от тази практика стана обичайно да се дава право на главния земевладелец в енория „сквайра. ” Във Великобритания титлата esquire - притежавана правилно само от най-големите синове на по-малките синове на връстници, от най-големите синове на баронети и рицари и от някои длъжностни лица (включително мировите съдии, кметове, шерифи и висши офицери от службата) - се предоставя с любезност на всички професионални мъже и се използва, съкратено като Esq., като форма на адрес, добавен към фамилиите вместо заглавието Dr. или Mr.