Spoon River Anthology

Spoon River Anthology , стихосбирка, основната творба на Едгар Лий Мастърс, публикувана през 1915 г. Тя е вдъхновена от епиграмите в гръцката антология.

Джефри Чосър (около 1342 / 43-1400), английски поет; портрет от ръкопис на стихотворението от началото на 15 век, De regimine principum.Викторина Азбуката на поезията: факт или измислица? Повествователните стихотворения обикновено са много кратки.

The Spoon River Anthology е колекция от 245 свободностихови епитафии под формата на монолози. Те се изговарят отвъд гроба от бивши жители на мрачен, ограничен град, като онези, които самият Мастърс е познавал по време на детството си в Илинойс. Лекторите разказват за своите надежди и амбиции и за горчивия си, нереализиран живот. Реалистичните стихотворения се оказват противоречиви, когато са публикувани за първи път, тъй като противоречат на популярния възглед за малките градове като хранилища на морална добродетел и уважение.

Театрална версия на Spoon River Anthology се появява на Бродуей през 1963 г.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Катлийн Кайпер, старши редактор.