Театър на Марцел

Театър на Марцел , в Рим, сграда, започната от Юлий Цезар и завършена от Август през 13 пр.н.е. Той е посветен на името на племенника на Август, Марк Клавдий Марцел (42–23 пр.н.е.). Според Ливий той е построен на мястото на по-ранен театър, издигнат от Марк Емилий Лепид - на запад от Капитолийския хълм. Театърът е възстановен от Веспасиан. Под двореца Савели съществуват пълни основи на клинеите на театъра (клиновидни секции от седалки), а част от външната аркада, в доричен и йонийски ордер, е добре запазена. Оценките за капацитета на театъра варират от 11 000 до 40 000.

Марцел, Театър на Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Ейми Тиканен, мениджър корекции.