Бягащо колело

Бягащо колело , известно още като бягаща пътека или „вечно стълбище“ , наказателно устройство, въведено през 1818 г. от британския инженер сър Уилям Кубит (1785–1861) като средство за полезно наемане на осъдени. Устройството представляваше широк кухи цилиндър, обикновено съставен от дървени стъпала, изградени около цилиндрична желязна рамка, и в някои случаи е проектиран да обслужва до 40 осъдени. Когато устройството започна да се върти, всеки затворник беше принуден да продължи да стъпва по редицата дъски. Силата, генерирана от бягащото колело, обикновено се използва за смилане на царевица и изпомпване на вода, въпреки че някои не служат никаква друга цел освен наказание. Използването на бягащи колела е премахнато във Великобритания със Закона за затворите от 1898 г. Вж. Също принудителен труд.

затворници на наказателна пътека