Oblate

Облат , (от латински oblatus, „един принесен”), в римокатолицизма, мирянин, свързан с религиозен орден или институция и живеещ в съответствие с неговите разпоредби; непълнолетен, посветен от родителите си да стане монах съгласно Бенедиктинското правило; или член на или на Облатите на Непорочната Мария (OMI) или на Облатите на Свети Франциск Продажби (OSFS).