Оператор

Оператор , по математика, всеки символ, който показва операция, която трябва да се извърши. Примери за това са квадратен корен от √ x (което означава, че трябва да се вземе квадратният корен) и d / d x (което показва, че трябва да се извърши диференциация по отношение на x ). Операторът може да се разглежда като функция, трансформация или карта, в смисъл, че асоциира или „картографира“ елементи от един набор към елементи от друг набор. Вижте също автоморфизъм.

Уайтхед, Алфред Норт Прочетете повече по тази тема Формална логика: Интердефинируемост на операторите Току-що посочените правила биха позволили първият закон на Де Морган, изброен в таблица 3, да трансформира всеки wff, съдържащ произволен брой ...