Книга на Барух

Книга на Барух , древен текст, уж написан от Барух, секретар и приятел на Йеремия, старозаветния пророк. Текстът все още съществува на гръцки и в няколко превода от гръцки на латински, сирийски, коптски, етиопски и други езици. Книгата на Барух е апокрифна спрямо еврейските и протестантските канони, но е включена в Септуагинтата ( qv; гръцка версия на еврейската Библия) и е включена в Стария завет за римокатолиците.

Библията на Гутенберг Прочетете повече по тази тема библейска литература: Барух Апокрифонът на Барух, който съществува на гръцки и е включен в Седмочисленицата, се приписва на Барух, секретар на Стария Завет ...

Творбата е компилация от няколко автори и е единственото произведение сред апокрифите, което е съзнателно моделирано след пророческите писания на Стария Завет.

Кратко въведение съобщава, че Барух е написал книгата пет години след разрушаването на Йерусалим от Вавилония през 586 г. пр. Н. Е. Дългата молитва (1: 15–3: 8) е национално изповядване на грехове, подобно на оплакването в глава девета от Старозаветната книга на Даниил. Оригиналният еврейски текст може би датира от края на 2 век пр.н.е. В следващия раздел стихотворение идентифицира Бога с универсалната мъдрост и назовава юдейския закон като Божи дар на мъдрост за хората (3: 9–4: 4). В стихотворенията на оплакване и утеха, които следват (4: 5–5: 9), Йерусалим е олицетворен като вдовица, която плаче за изгубените си деца, а Бог казва утешителни думи на евреите. Тези последни стихотворения могат да датират от 1 век пр.н.е.