Дизюнкция

Дизюнкция , по логика, връзка или връзка на термини в предложение за изразяване на понятието „или“; това е изявление за алтернативи (понякога наричано „редуване“). За по-голяма яснота изключителната дизюнкция (или x или y , но не и двете), символизирана xy , трябва да се разграничава от приобщаваща дизюнкция (или x или y , или и двете x и y ), символизирана xy . Вижте също значение.

Тази статия е последно преработена и актуализирана от Уилям Л. Хош, помощник редактор.