Еликсир

Еликсир , в алхимията, вещество, за което се смята, че може да промени неблагородните метали в злато. Същият термин, по-пълно elixir vitae, „еликсир на живота“, е даден на веществото, което ще удължи за неопределено време - течност, за която се смята, че е свързана с философския камък. Китайските даоисти не само търсеха „хапчето безсмъртие“, но разработиха техники (медитация, дихателни упражнения, диета), за които се смяташе, че дават безсмъртие чрез вътрешна алхимия.

Във фармацията еликсирът обикновено се определя като подсладен хидроалкохолен разтвор, съдържащ ароматизатори и обикновено лекарствени вещества.