Уроци на 20-ти век

20-ти век беше време на голям триумф и голяма трагедия. Черпя надежда и вдъхновение от безбройните постижения, настъпили през последните сто години, но също така признавам, че ще е необходима фундаментална промяна в ценностите, за да се гарантира, че новото хилядолетие ще бъде време на мир, справедливост и равенство.

Със сигурност има какво да празнуваме в историята от последните сто години. Видяхме поражението на фашизма и краха на комунизма. Видяхме триумфа на демокрацията в Латинска Америка, Източна Европа, Южна Африка и много други части на света.

Наблюдавахме как хората от развиващия се свят придобиват своята независимост от колониалните сили и започват да оформят собствените си съдби. Виждали сме и развитието на международни организации, които се стремят да насърчават мира и да определят и защитават универсалните права на човека.

Освен това нашите научни и технологични познания се увеличиха експоненциално. През последните сто години станахме свидетели на развитието на компютъра, автомобила и самолета. Напредъкът е бърз. По-малко от 70 години след като братята Райт се качиха в небето, човек стъпи на Луната.

Освен това спасителните лекарства и медицинските процедури са помогнали на хората да живеят по-дълго и по-здравословно. Смъртоносни болести като едра шарка са изкоренени, а други като полиомиелит почти са унищожени. Точно от 1950 г. продължителността на живота се е увеличила от 46 на 66 години. Голям напредък е постигнат и срещу неграмотността и бедността. Накратко, векът е бил време на много вдъхновяващи постижения.

Твърде често обаче е било време на жестокост, лишения и мизерия. Милиони загинаха по време на две световни войни и безброй по-малки конфликти. Милиони други загиват в резултат на геноцидни кампании, ръководени от брутални диктатори като Адолф Хитлер, Йосиф Сталин, Пол Пот и Саддам Хюсеин. Ужасни оръжия - под формата на ядрени, химически и биологични - бяха отприщи както на бойното поле, така и срещу невинни цивилни.

Дори във времена, когато оръжията на войната са мълчали, този век е видял много страдания и несправедливости. Днес повече от 1,3 милиарда души живеят с доход под един долар на ден и почти толкова липсва достъп до безопасна питейна вода. Около 840 милиона души са недохранени, а близо един милиард са неграмотни.

Бързият растеж на населението постави предизвикателството за намаляване на бедността още по-остро. От 1900 г. световното население се е утроило до шест милиарда, а ресурсите са оскъдни и се разпределят неравномерно. В същото време влошаването на околната среда заплашва здравето и безопасността на всички на земята.

За да се справим с тези трудности през новото хилядолетие, ще трябва да настъпи промяна в ценностите. Трагедиите от миналия век се случиха, когато хората позволиха алчността и цинизмът да надделеят над състраданието и загрижеността. Апатията и безразличието трябва да бъдат победени и трябва да изградим колективно чувство за цел и ангажираност.

Промяна в ценностите ще бъде възможна само ако смелите лидери казват на хората това, което трябва да знаят, а не това, което искат да чуят. Нашите лидери не трябва да избягват сложните проблеми на нашето време. Вместо това те трябва да изяснят, че действията са от съществено значение за благосъстоянието на бъдещите поколения и трябва да дадат на хората надеждата, че може да настъпи положителна промяна. Тази надежда ще позволи на хората да се обединят в движения, които ще променят света.