Герозия

Герозия , в древна Спарта, съвет на старейшините, един от двата главни органа на спартанската държава, а другият е апела (събрание). Функциите на двамата вероятно са очертани по време на реформите на Ликург, вероятно през 7 век пр.н.е. В Герусия готов бизнес да бъде представен на apella и имаше обширни съдебни правомощия, тъй като е само Спартан съд, който може да произнася смъртна присъда или изгнание. Нейните членове, геронтите („старейшини“), чийто брой беше определен на 30, включително двамата царе, бяха избрани за цял живот чрез акламация на гражданите измежду кандидатите, навършили 60 години.