Сложна хуманитарна извънредна ситуация

Сложна хуманитарна извънредна ситуация (CHE) , вид бедствие, което се причинява и води до сложен набор от социални, медицински и често политически обстоятелства, обикновено водещи до големи човешки страдания и смърт и изискващи външна помощ и помощ. Сложните хуманитарни извънредни ситуации (СНЕ) са свързани с различни фактори, като война, бедност, пренаселеност, причинени от човека разрушения и промени в околната среда и природни бедствия. Организацията на обединените нации (ООН) смята CHE за криза, включваща множество причини и изискваща широка и интегрирана реакция с дългосрочни политически и мироопазващи усилия.

Създадените от човека или природни събития, които причиняват сложни извънредни ситуации, създават опасности за популациите, които са едновременно уязвими и податливи на тези конкретни опасности. Тогава събитието надхвърля способността на обществото да реагира и следователно изисква регионална или международна помощ. Най-често CHEs са резултат от драматични събития, водещи до синергия от опасности, които често включват инфекциозни заболявания; ограничен достъп до храна, чиста вода и жилища; насилие; и неизправност на здравната инфраструктура и липсата на имунизация. Децата между 0 и 5 годишна възраст са изложени на особено висок риск в тези ситуации. Относително незначителни остри събития в условията на хронично насилие, политически вълнения и лоша здравна и образователна инфраструктура могат да доведат до значително повишаване на заболяванията и смъртта.По-голямата част от смъртните случаи от огнища на инфекциозни заболявания се случват в по-слабо развити страни, които нямат адекватни практики за обществено здраве и здравна инфраструктура.

В индустриализираните страни CHE обикновено са резултат от масивни природни бедствия, като интензивни урагани или земетресения, или от въздействието на модерното оръжие върху хората и физическата инфраструктура (например сгради и пътища). Тези общества обикновено имат високи базови нива на здравеопазване и образование, но са смазани от бедствието. Първоначално заболяването и смъртта са резултат от наранявания, претърпени по време на острото събитие. По-късно състояние на свръхкапацитет или повреда на здравната инфраструктура води до страдания и смърт от усложненията на нелекувани хронични заболявания като диабет, сърдечни заболявания, високо кръвно налягане и недохранване. Стареещите популации са особено уязвими към прекъсвания в грижите, които се случват по време на тази фаза. Справянето с психологическа травма е основен компонент на фазата на възстановяване от тези събития.

CHEs изискват сложен мултимодален отговор. Отговарящите агенции на ООН, правителствата и неправителствените организации трябва да работят за бърза оценка на нуждите на засегнатото население и за задоволяване на тези специфични нужди. Организациите поддържат уеб сайтове и персонал, за да оценят нуждите и да координират тези многостранни усилия.

В CHEs инфраструктурната и логистична координация са не по-малко важни от финансовата, материалната и човешката подкрепа. Реакцията трябва едновременно да разглежда непосредствените последици и основните причини за извънредната ситуация. Много организации също включват развитието и устойчивостта в своите цели за реагиране при бедствия.

Устойчивостта на населението към ефектите от сложна извънредна ситуация има много социални, културни и политически фактори. Въпреки че CHE може да не е напълно предотвратимо, неговите въздействия могат да бъдат намалени чрез разрешаване на основната несигурност в детерминантите на здравето преди остър случай. Смекчаването на болестите и смъртта може да бъде постигнато чрез стабилна аварийна инфраструктура и подробно аварийно планиране.