Абраксас

Абраксас , също изписван Абрасакс , поредица от гръцки букви, считани за дума и по-рано изписани на прелести, амулети и скъпоценни камъни във вярата, че притежава магически качества. През 2 век сл. Н. Е. Някои гностически и други дуалистични секти, които разглеждат материята като зло, а духа като добро и смятат, че спасението идва чрез езотерично знание или гнозис, олицетворяват Абраксас и инициират култ, понякога свързан с почитането на бога на слънцето. Василийд от Египет, ранен учител-гностик от 2-ри век, разглежда Абраксас като върховно божество и източник на божествени еманации, владетел на всичките 365 небеса или кръгове на сътворението - по един за всеки ден от годината. Числото 365 съответства на числовата стойност на седемте гръцки букви, които образуват думата abraxas.

Камък Абраксас