Грихя-сутра

Грихя-сутра , в индуизма, който и да е от редица ръководства, описващи битовите ( грихя ) религиозни церемонии, извършвани от домакините на мъже и жени над огъня. В Grihya Сутра S, заедно с Shrauta Сутра ите (които се занимават с великите ведически жертвоприношения) и Дхарма Сутра ите (които се занимават с правила за поведение), допълва се до Калпа-сутра и колекции от текстове, които се появиха в рамките на различните ведически школи. На Grihya-сутра те описват церемонии ( самскара и), които бележат всеки етап от живота на индивида, от момента на зачеването до окончателните смъртни обреди; петте ежедневни жертвоприношения ( махаяджна); сезонни церемонии; и тези, наблюдавани при специални поводи, като домакинство или животновъдство.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Мат Стефон, помощник редактор.