Савара

Савара , наричано още Саора, Сора или Саура , племе от Източна Индия. Те се разпространяват главно в щатите Ориса, Мадхя Прадеш, Андра Прадеш и Бихар, с общ брой около 310 000, повечето от които са в Ориса.

азия пчела карта Тест Запознайте се с Азия Коя от тези нации не граничи с Тайланд?

Повечето Савара са индуизирани и обикновено говорят на орийския език. Традиционната им форма на диалект на мунда обаче е запазена сред живеещите в хълмовете. Саварите от хълмистата страна са разделени на подплемена главно въз основа на професията: Джати Савара са култиватори; арсите, тъкачи на плат; мулите, работници в желязо; киндалите, производители на кошници; и кумби, грънчари. Традиционната социална единица е разширеното семейство, включващо мъже и жени, произхождащи от общ мъжки предшественик.