Симонианство

Симонианството , доктрината, изповядвана от последователите на Симон Маг ( qv ).