Хатиф

Хатиф , в арабския фолклор, загадъчен нощен глас, който понякога е пророчески. А hātif е спомената в Библията (Езекиил 21: 2 и 7; Амос 7:16) като глас на пророк, и изглежда, че са предвещава пророческата мисия на Мохамед. Казва се, че hātif може да се издигне от теле, принесено в жертва на идол или от самия идол. Бедуинът вярва, че най-често съобщава за смъртта на някаква видна фигура и се твърди, че е предсказал смъртта на пророка Мохамед. Според традицията дяволът Иблис се е маскирал като хатиф и след смъртта на Мохамед се е опитал да попречи на ʿАли , зетят на пророка, да измие ритуално мъртвото тяло на Мохамед; истински hātifсе появи обаче и спаси ʿAlī от тежък грях. На съвременен арабски думата hātif означава „телефон“.