Артапати

Артапати , (санскрит: „честотата на случая“) в индийската философия, петото от петте средства за познание ( прамана ), чрез което човек получава точно познание за света. Arthapatti е знание, достигнато чрез презумпция или постулация.

Тази статия беше последно преработена и актуализирана от Брайън Дуйнян, старши редактор.